Đánh giá BitConnect

Đánh giá BitConnect Cập nhật ngày 16-01-2018: BitConnect đã đột ngột quyết định dừng hệ thống cho vay. Tất cả các khoản vay cho BitConnect đã được phát hành và thanh toán dưới dạng tiền BCC. Thật không may, giá đã giảm rất nhanh do bán hoảng loạn và giá coin thậm chí không còn […]

More