Đánh giá BitConnect Cập nhật ngày 16-01-2018: BitConnect đã đột ngột quyết định dừng
map